متهمان پرونده فساد نفتی به اعدام محکوم شدند / پشت پرده های پرونده زنجانی رها نشود

به گزارش نامه نیوز، ١١مهر بود؛ روزی که اولین جلسه دادگاه فساد نفتی برگزار می شد. خبرنگاران بسیاری مقابل ساختمان دادگاه انقلاب در خیابان معلم تجمع کرده بودند. عابری از یک موتورسوار مسافرکش که پاتوقش مقابل درِ دادگاه بود سؤال کرد اینجا چه خبر است؟ موتورسوار گفت: دادگاه بابک زنجانی است. آن فرد پرسید چه می شود؟ گفت اعدام می شود. آن روز کمتر کسی تصور می کرد فرجام این پرونده در نهایت (لااقل در دادگاه بدوی) اعدام سه متهم اصلی پرونده باشد. اکنون و پس از برگزاری ٢٦ جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی، بابک زنجانی …