متهم ردیف اول سردی رابطه جنسی

اخبار علمی – وقتی همه چیز یکنواخت و تکراری می شود ، زمانی که جذابیت در رابطه از بین رفته است باید به این فکر کرد که چرا و از کجا این سردی رابطه زناشویی نشات می گیرد.

8 دلیل سردی رابطه جنسی و زناشویی
کم نیستند زوجینی که رابطه جنسی سرد و بدون لذتی را تجربه می کنند. نارضایتی از برقراری ارتباط با همسر و داشتن نزدیکی با عنوان سرد مزاجی شناخته می شود اما یک سوال کلی اینکه دلیل و علت اصلی سردی روابط زناشویی چه می تواند باشد؟
دلایل اصلی سرد شدن روابط جنسی
یکی از دلایل اصلی سرد شدن روابط زناشویی کمال گرایی و …