مجلس تابع دولت نداریم و چنین مجلسی نمی خواهیم/ مردم ایران دعوا، قهر و جنگ نمی خواهند و پیام انتخابات 92 خود را در 94 هم تکرار کردند/ آمریکایی ها باید در اجرای برجام فعال تر باشند؛ خواست ما این است

رییس جمهوری در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی، با نوید سال آینده به عنوان سالی به مراتب بهتر از لحاظ شرایط اقتصادی و رفاه عمومی نسبت به سال 94، تاکید کرد: برجام یک را تقریبا به پایان رساندیم و اکنون زمان اجرای برنامه اقدام جامع مشترک ملی برای رونق اقتصادی، پیشرفت، افزایش قدرت ملی و ساختن ایران اسلامی در سایه وحدت، اتحاد و برادری است.