محرمانه رنو

چکیده: در شرایطی که هر دو خودروساز بزرگ ایران در پی همکاری با رنو هستند، به نظر می رسد این شرکت فرانسوی به دنبال امتیازگیری از آنهاست، چه آنکه موضع رسمی خود را مبنی بر آینده اش در “جاده مخصوص» اعلام نمی کند. رنو که با وجود تحریم های بین المللی، میلی به ترک ایران نداشت، پس از توافق هسته ای، مذاکرات خود با سایپا را آغاز کرد و قرار است پس از تعیین تکلیف با این شرکت، با ایران خودرو نیز وارد مذاکره شود.این در شرایطی است که هم ایران خودرو و هم سایپا، شروطی سخت را برای رنو در نظر گرفته و تاکید می کنند در صورت عدم