محرومیت شرکت های آمریکایی از بازار ایران

مدیر یک موسسه سرمایه گذاری گفت: سرمایه گذاران آمریکایی در معرض ریسک محروم شدن از تجارت با ایران قرار دارند، در حالی که رقبای اروپایی آنها از فرصت های میلیاردها دلاری در بازار این کشور بهره مند خواهند شد.
به گزارش تحلیل ایران ، هانس هومس، مدیر موسسه سرمایه گذاری گریلاک که در ماه ژوئن به ایران سفر کرده گفت: “به نظر می رسد که آمریکا ممکن است این فرصت را از دست بدهد، زیرا اروپایی ها بدون توجه (به محدودیت های آمریکا) اقدام خواهند کرد… تقریبا اهمیتی ندارد که آمریکا چه کاری انجام می دهد زیرا به محض …