محسن جلال پور خواستار تغییر مدل 80 ساله اقتصاد در پسابرجام

به گزارش نامه نیوز، پارلمان بخش خصوصی خواستار تعیین تکلیف دو موضوع مهم در اقتصاد شد. اعضای این پارلمان در آخرین نشست خود در سال جاری دو سوال اساسی را طرح کردند. در سوال اولی که پارلمان بخش خصوصی پیش روی سیاست گذاران قرار داد، این نکته مطرح شد که در پسابرجام قرار است چه اتفاقی در حوزه راهبردها و تاکتیک ها رخ دهد؟ آیا قرار است مدل اقتصاد پسابرجام همان مدل 80 سال گذشته باشد؟ به این معنی که آیا تعریف چند پروژه و مگاپروژه در دستورکار قرار می گیرد یا امکانات کشور صرف تقویت و رقابتی کردن بنگاه های ایرانی می …