محمد نصرتی هم شایعه تبانی در بازی تیم ملی را تائید کرد!

مدارک نشان می دهد در بازی دوستانه ایران و بحرین در سال 88 تبانی اتفاق افتاده و محمد نصرتی از جمله بازیکنانی است که در آن مسابقه به میدان رفت. محمد در این مسابقه جزو بازیکنانی بود که حتی با رفتار تند زرینچ داور بوسنیایی این مسابقه روبرو شد. او که ابتدا جزئیات زیادی از آن مسابقه به یادش نمی آید اما کم کم یادش می آید در آن مسابقه چه اتفاقاتی در زمین بازی افتاد.
محمد سال 88 تیم ملی در دیداری دوستانه 4 بر 2 به بحرین باخت که الان ثابت شده در آن مسابقه تبانی اتفاق افتاده است.

سال 88؟ من یادم …