محمودزاده: بارها دستور توقف پروژه متروپل صادر شده بود اما توجهی به آن نشد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بارها دستور توقف پروژه متروپل به طور خاص در سال 96 و 98 صادر شده بود اما توجهی به آن نشد.