محموله سینی های خارجی قاچاق در اصفهان توقیف شد

یک محموله سینی استیل خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال در اصفهان توقیف و یک قاچاقچی دستگیر شد.