مخترع ایمیل درگذشت

گروه دانش ” تیتریک » ؛ دو روز پیش در تاریخ ۱۵ اسفند ماه (۵ مارس) یکی از اسطوره های دنیای کامپیوتر و اینترنت از دنیا رفت. ری تاملینسون مخترع ایمیل به دلیل سکته ی قلبی در سن ۷۴ سالگی درگذشت. تاملینسون اولین ایمیل دنیا را در سال ۱۹۷۱، زمانی که در شرکت Bolt, Beranek and Newman حضور داشت ارسال کرد. لازم به ذکر است که این شرکت یکی از پایه گذاران اینترنت در دنیا بوده است. شبکه ی جهانی اینترنت در آن زمان به نام ARPANET شناخته می شد.
او همچنین تصمیم گرفت از علامت @ برای ساختن ایمیل استفاده کند تا هر فرد …