مدل بومی سرمایه گذاری خطرپذیر به صورت پایلوت در کشور اجرا می شود

مدل بومی سرمایه گذاری خطر پذیر (VC) به صورت پایلوت و با حمایت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری اجرایی خواهد شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی درباره اجرای پایلوت مدل بومی سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور اظهار کرد: سرمایه گذاری خطر پذیر در کشور ما هنوز با مشکلاتی همراه است و بسیاری از موسسات و شرکت هایی که وارد این نوع سرمایه گذاری شده اند خیلی موفق نبوده اند زیرا اکثر مدل های این نوع سرمایه گذاری از خارج از …