مدیر رسانه استقلال سرپرست یک تیم دسته اولی

محمد کاظمی مدیر رسانه ای تیم استقلال در زمان مربیگری محمود فکری به عنوان سرپرست تیم دسته اولی چادر ملو انتخاب شد.