مذاکره با بانک های امارات برای تاسیس بانک خارجی در ارس/ نمی گذاریم ترکیه ارس را پل اقتصادی خود کند

مدیرعامل منطقه آزاد ارس از مذاکره با بانک های دوبی برای تاسیس بانک خارجی در منطقه آزاد ارس خبر داد و گفت: اوایل سال آینده راه آهن تهران – نخجوان عملیاتی می شود.