مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان سینمایی برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان سینمایی صبح یکشنبه 16 اسفند در سالن کوچک سازمان سینمایی برگزار شد.