مراسم دوازدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور