مردم همچنان در منگنه دلالان

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نبود نظارت باعث شده قیمت افسارگریختگی بلیت هواپیما تکرار شود و مردم بدون هیچ پشتیبان سردرگم و مجبور به خرید بلیت با قیمت بالا هستند.
به گزارش تحلیل ایران ، هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال قیمت افسارگریختگی بلیت هواپیما تکرار می شود و مردمی که بدون هیچ پشتیبان سردرگم و مجبور به خرید بلیت با قیمت بالا هستند. امسال قیمت بلیت هواپیما منتظر روزهای پایانی نماند و از 2 هفته مانده به تحویل سال نو روند صعودی به خود گرفته آژانسهای هواپیمایی از هم اکنون قیمت بلی …