مرد فداکار جنایتکار از آب درآمد + عکس

اتاق خبر 24 :
مرد چینی که به خاطر فداکاری اش در تلویزیون از او تقدیر و به عنوان یک انسان فداکار و قهرمان شناخته شده، دروغ گو از آب درامد.
آقای فنژی گفته بود که در تصادفی همسرش به کما رفته و او به علت علاقه ای که به او دارد تصمیم دارد خود را وقف همسرش کند. البته در طول 8 ماه گذشته هم همین کار را انجام می داد.

همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه خانم ینگ گینگ از کما بیرون آمد و راز نامزدش را فاش کرد.
به گفته این خانم مسبب اتفاقی که برایش افتاده همین آقای فنژی بوده و آن ها با هم در نانوایی کار می کردند. …