مرکبی : خانواده معظم شهدا گنجینه ارزشمند جامعه هستند

شهیدخبر(شهیدنیوز): مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در امور ایثارگران گفت: شهدا، جانبازان و خانواده معظم آن ها گنجینه های ارزشمند جامعه ما هستند که باید مورد تکریم و تجلیل قرار گیرند.