مرگ زن 50 ساله در مطب پزشک/طبابت با مجوز ابطال شده+سند

تخلفات در حوزه درمان یکی پس از دیگری اتفاق می افتد، مشکلاتی که در بیشتر موارد به سلامتی مردم آسیب می زنند و بیماران بهای آن را با جان خود می پردازند؛ در آخرین حادثه رخ داده در این حوزه، مادر 50 ساله ای قربانی تخلف پزشکی است که 2 سال پیش مجوزش لغو شده و همچنان طبابت می کند.