مرگ زن 50 ساله در مطب پزشک

تخلفات در حوزه درمان یکی پس از دیگری اتفاق می افتد، مشکلاتی که در بیشتر موارد به سلامتی مردم آسیب می زنند و بیماران بهای آن را با جان خود می پردازند؛ در آخرین حادثه رخ داده در این حوزه، مادر 50 ساله ای قربانی تخلف پزشکی است که 2 سال پیش مجوزش لغو شده و همچنان طبابت می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ علیرضا وهاب زاده: حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان روز شنبه به انتقاد از عملکرد رسانه ها پرداخت و اظهار داشت: این همه رسانه به جای اینکه دروغ بگویند، تهمت بزنند، اعصاب مردم را خرد کرده و این و آن را به جان هم …