مرگ ناصر عبداللهی از زبان خانواده اش

می توان انتشار آلبوم رخصت یا اجرای مراسمی توسط هنرمندان در ۲۹ شهریور برای ایتامی که تا همین سالها مهمان صدای ناصر بودند و مهم تر ازهمه ساخت مستند جعبهٔ سیاه دربارهٔ زندگی شخصی ناصریا را دلیل و بهانه ای برای مصاحبه با نسرین تک خواهر زنده یاد ناصر دانست. اما یکی از بهانه هایمان برای این مصاحبه بازار شایعاتی است که هنوز هم پس از گذشت از ۶ سال هنوز هم داغ است . در این مطلب نسرین عبداللهی راز هایی را فاش می کند که تاکنون در هیچ مصاحبه ای دربارهٔ آن صحبت نشده است . در ادامه مطلب بخوانید …

بیوگرافی …