مسئولان دولت و مجلس «دولت» را عامل اصلی زمین خواری اعلام کردند

نمایندگان مجلس و دولت حاضر در گفت وگوی ویژه خبری شب گذشته، دولت و مسئولان دولتی را عامل اصلی و پشت پرده زمین خواری ها در کشور اعلام کردند.