مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور -ریس

Seyed Ali Saleh

مرحله سوم مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور در بخش ریس به مناسبت شصتمین سالگرد رسمی مسابقات ملی ریس در ایران در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد .