مسابقات بین‌المللی تک‌تیراندازی به میزبانی نیروی زمینی سپاه برگزار می‌شود

مسابقات بین المللی تک تیراندازی ویژه 2022 نظامیان به میزبانی نیروی زمینی سپاه در یزد برگزار خواهد شد.