مسابقه رقص غربی و باورنکردنی عده ای در یکی از مراکز خرید معروف شمال تهران + فیلم و تصاویر

اخیرا فیمی عجیب از یک مسابقه رقص غربی در شمال تهران منتشر کرده است که به واقع هر وجدان آگاهی را به فکر و تامل فرو میبرد که عمق نفوذ فرهنگ وارداتی غرب در سایه غفلت مسئولان مرتبط تا به کجا خود را به کف برخی خیابانهای شمال شهر تهران کشیده است .