مستندهای تکان دهنده «ثریا» از وضعیت عشایر مظلوم خوزستان

در چهارمین سالگرد ثریا، این برنامه به مردم خوزستان تقدیم شد؛ در این برنامه با حضور دکتر روح الله ایزدخواه، دبیر اندیشکده جهاد اقتصادی و مدیر اندیشکاه توسعه منطقه ای فناوران به محرومیت زدایی در استان خوزستان و بررسی ظرفیت های توسعه بومی این استان پرداخته شد.