مشاور اسد:با همه توان با تروریسم می جنگیم

” بثینه شعبان» مشاور رسانه ای و سیاسی بشار اسد رئیس جمهور سوریه با تاکید به این که در ابتدای پیروزی ها در نبرد با تروریست های مسلح تکفیری قرار داریم، گفت که دمشق با همه قدرت و توان خود با تروریسم می جنگند.