مشهد به 18 پارک ویژه توانیابان مجهز می‌شود

رئیس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شورای شهر مشهد گفت: در حال حاضر 8 پارک مجهز به وسایل بازی ویژه کودکان توانیاب داریم که در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تجهیز 10 پارک دیگر به وسایل بازی ویژه این عزیزان در دستورکار مدیریت شهری است.