مصباحی مقدم: دولت قبل فاتحه اعتماد مردم را خواند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعتماد مردم به سیستم بانکی برای سپرده گذاری ارزی، در دولت قبل و بانک مرکزی قبل رخت بر بست و این یعنی فاتحه اعتماد مردم خوانده شد.