مصرف داروی ضد صرع در بارداری

بیماری صرع، یکی از بیماری های قدیمی شناخته شده بشر است که امروزه به برکت درمان های موثر دارویی در بیش از نود درصد موارد، قابل کنترل و درمان است.