مطالبات ذرت کاران دزفول پرداخت نشده است

صدای صنعت -مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: با گذشت بیش از 2 ماه از فروش آخرین محموله های ذرت کشت شده در این شهرستان از طریق بورس، هنوز مابه التفاوت قیمت فروش آن به ذرت کاران پرداخت نشده است.
“احمد زارعی” اظهار کرد: در سال جاری برای نخستین بار محصول ذرت استان از طریق بورس به فروش رسید و در این شهرستان بیش از 80 هزار تن ذرت توسط بورس خریداری شد.
وی افزود: قیمت فروش ذرت در بورس به ازای هر کیلوگرم بین 620 تا 630 تومان و نرخ خرید تضمینی دولت برای هر کیلوگرم 960 تومان بوده است و با وجود اینکه بیش از 2 …