معاملات امروز فرابورس از ۵ هزار میلیارد ریال فراتر رفت

معاملات فرابورس ایران در روز جاری با خرید و فروش ۹۱۴ میلیون اوراق بهادار به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال به پایان رسید.