معاون صدر اعظم آلمان به تهران می آید

به گزارش نامه نیوز، سفیر آلمان در ایران روابط تجاری دو کشور را دیرینه، موفق و مثمر ثمر توصیف کرد و گفت: زیگمار گابریل معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد نیز به زودی در راس یک هیات آلمانی به تهران سفر می کند و کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان نیز احیا خواهد شد.
میکائیل بارون فون اونگرن-اشترنبرگ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با ابراز خرسندی از تمایل کلی برای افزایش روابط میان ایران و آلمان پس از توافق هسته ای، افزود: سفرهای اخیر وزیر امور خارجۀ آلمان به ایران مؤید این موضوع است؛ در مدت چهار ماه، …