معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از فولاد خراسان بازدید کرد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران از طرح های توسعه مجتمع فولاد خراسان بازدید کرد.