معتقدم شکار حرام است/ محیط زیست به خودی خود ارزش دارد

رئیس قوه قضائیه کشور گفت: انسان ها حق ندارند تکثر حیات انسانی و غیرانسانی را از بین ببرند، مگر آنکه نیاز حیاتی داشته باشند. من معتقدم شکار حرام است و اگر حرام هم نباشد، کراهت آن قطعی است.
به گزارش تحلیل ایران آیت الله صادق آملی لاریجانی در سومین همایش ملی حقوق محیط زیست گفت: بحث محیط زیست بحث بسیار مهمی است و در همه دنیا هم اهمیت خاصی دارد. محیط زیست یک بحث میان رشته ای است و از جهات مختلفی می شود آن را مدنظر قرار داد. هم جهات فلسفی دارد و هم جهات اخلاقی، دینی، فرهنگی، سیاسی، تقنینی و قضایی؛ نمی …