معرفی مکان ها و جاذبه های گردشکری سیستان + تصویر

نی زار : نوروز بهترین زمان برای بازدید از جاذبه های طبیعی و باستانی سیستان است که هر یک به نوعی ریشه در فرهنگ و تاریخ این دیار کهن دارد و بیانگر عظمت و جایگاه این سرزمین اساطیری می باشد. شهر سوخته: این شهر بزرگ شناسنامه پر افتخار سیستان و اولین و بزرگترین استقرار شهر نشینی در شرق […]