مقایسه دونالد ترامپ و محمود احمدی نژاد توسط دیلی تلگراف: صد رحمت به احمدی نژاد!

انرژی مثبت -روزنامه معتبر و پرخواننده “دیلی تلگراف» چاپ لندن در شماره امروز یکشنبه خود با مقایسه دونالد ترامپ نامزد تندروی انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران نوشت:
ترامپ از احمدی نژاد هم بدتر است و وای به حال آمریکائی ها اگر این “آدم وحشی و مُبتذل» رئیس جمهورشان شود.