ممانعت سرمایه گذار مجتمع فردوسی برای اجرای حکم قضایی

رویداد24- عوامل کلایی، مالک پروژه مجتمع تجارت جهانی فردوسی شب گذشته ماموران شهرداری را که در حال انجام وظیفه و اجرای حکم قانونی بوده اند مورد ضرب و شتم قرار داده است.
ساعت 2 بامداد روز گذشته در حالی که پرسنل شهرداری منطقه 12 برای اجرای رای توقف ساخت و ساز در مجتمع تجارت جهانی فردوسی که توسط دادسرای ناحیه 7 صادر شده بود، اقدام نمودند، با مقاومت حدود 30 نفر از ارازل و اوباش مواجه شد.
شواهد حاکی از آن است که این افراد شرور که در محل مستقر بودند از قبل خود را برای درگیری آماده کرده بودند و این مقاومت تا …