ممنوعیت فیلم‌برداری در انتخابات هیئت فوتبال تبریز!

مسئولان برگزاری مجمع هیئت فوتبال آذربایجان شرقی اجازه فیلم‌برداری از اظهارات نامزدهای انتخاباتی را ندادند.