من آمده ام که مرا به اوین ببری،تو چه کاره ای که با من برخورد کنی!/من هم باید کی روشی شوم تا شرایط به نفع من باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،محمد مایلی کهن نسبت به صحبت های علی کفاشیان به شدت واکنش نشان داد.