من و فرودگاه و مامان

بهاره رهنما
تین نیوز | من توی هر فرودگاهی هنوز دنبال مامانم می گردم… . مامان سال هاست که رفته و من هم مثل هر آدم منطقی ای با این واقعیت احتمالی که مرگ پدر و مادر را خواهم دید، با این موضوع کنار آمدم، اما فرودگاه مرا عجیب به هم می ریزد، عجیب غیرمنطقی می کند و عجیب داغ نبودن مادرم را تازه و نو. به فراخور کارم هم نمی توانم از رفتن به فرودگاه فرار کنم، اصلا خیلی هم آزار دهنده نیست؛ حالی شبیه وررفتن با زخم سطحی لثه دندان را دارد که آدم هم زمان هم درد می کشد و هم لذت می برد.خلاصه اینکه فرودگاه برای من …