مهاجم دوم پرسپولیس ‌از استقلال می‌آید؟

فارس نوشت: بحث حضور مهاجم پیشین استقلال در پرسپولیس یک بار دیگر داغ شده و باید دید که این انتقال انجام می‌شود یا نه.