مهدی محمدی: برجام هم اگر حتی «آفتاب تابان» هم باشد، آفتاب لب بام است!

رمز گشایی از انتقاد تند روحانی از صالحی مهدی محمدی: برجام هم اگر حتی “آفتاب تابان» هم باشد، آفتاب لب بام است! کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه از نظر دولت روحانی و از نظر آمریکا، اقتصاد ایران گروگان تعامل بیشتر با غرب است، گفت: روحانی نه فقط از صالحی بلکه از هرکسی که منتقد نحوه پایبندی آمریکا به اجرای برجام باشد، خلع ید می کند. کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه از نظر دولت روحانی و از نظر آمریکا، اقتصاد ایران گروگان تعامل بیشتر با غرب است، گفت: روحانی نه فقط از صالحی بلکه از هرکسی که منتقد