مهندس جهانگرد در نشست تخصصی شبکه های اجتماعی و OTT/ به دنبال همفکری با تمامی گروه های ذینفع در این خصوص هستیم

نشست تخصصی شبکه های اجتماعی و OTT ها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل سالن همایش های شهید قندی برگزار شد.