مهندس خسروی: توسعه و حفظ زیرساختهای ارتباطی یاری رسان محیط زیست است

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ایران گفت: همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با شرکت ارتباطات زیرساخت برای گسترش شبکه فیبر نوری در نهایت به حفظ محیط زیست می انجامد.