مواجهه نزدیک مشتری با زمین تا چند روز دیگر

تا چند روز دیگر سیاره مشتری با نزدیک شدن به زمین، بهترین منظره اش را برای علاقه مندان به فضا مهیا خواهد کرد.