موجودات عجیب: قورباغه خون آشامی که از تخم های مادرش تغذیه می کند

در سال 2008 میلادی، جودی رولی زیست شناس تصمیم گرفت گشتی در جنگل های جنوبی ویتنام بزند؛ جایی که در آن، مه آنقدر غلظ است که می توانید وارد شدنش به درون کلبه های چوبی را ببینید.
در این جنگل ها باران زیادی می بارد و آنقدر رطوبتشان زیاد است که حتی روی لباس هایتان نیز قارچ رشد می کند.
رولی یک مایلی بالاتر از سطح جنگل بود و به همین خاطر سرمای هوا را به شدت احساس می کرد. او در حالی که همراه با تیم خود به دنبال بازتاب نور از چشم موجودات ناشناخته می گشت با یک قورباغه سرخ روبرو شد که تا به حال مشابهش را ندید …