مورالس: چاوز به ما یاد داد از امپریالیسم نترسیم

رسانه ونزوئلایی “تله سور» به نقل از رئیس جمهور بولیوی اعلام کرد: رئیس جمهور فقید ونزوئلا بدون هیچگونه هراسی در برابر امپریالیسم ایستاد و به ما یاد داد که ترس خود در مقابل امپریالیسم را از بین ببریم.