میزان افزایش حقوق کارگران اعلام شد

شفاآنلاین :اجتماعی >عمومی >نشست شورای عالی کار با توافق بر سر افزایش 14درصدی حقوق کارگران در سال 95 ، به پایان رسید.