میزعسلی برای پاهای برادر رئیس جمهور!/عکس

به گزارش سرویس سیاسی پایتخت ، عکس زیر نشستن خلاف عرف حسین فریدون در یکی برنامه رسمی را نشان می دهد.